1. Tiền mặt (COD)
  2. Thanh toán chuyển khoản

Hình thức

Diễn giải

1. Tiền mặt (COD)

  Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng

2. Chuyển khoản

  Sau khi hoàn tất đơn đặt hàng. Khách hàng vui lòng chuyển khoản về địa chỉ:

Tên TK: Công ty TNHH kinh doanh và đầu tư xây dựng Thiên Phú
Số TK: 03301011166374 - Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam-CN Cầu Giấy

popup

Số lượng:

Tổng tiền: